Tudományos ülésszak a Teller Ede-centenáriumon

A Teller-évet a Magyar Tudományos Akadémián nyitották meg 2008. január 16-án, amelyen iskolám képviseletében én is részt vehettem.
Ez alkalomból került sor a tudományos ülésszakra, ahol is Teller Ede munkásságáról, emberiességéről, és életének különböző és eltérő szakaszairól számoltak be a professzorok.
Az ülést  Vizi E. Szilveszter, a MTA elnöke nyitotta meg 10 órakor. Bevezető mondataiban két fontos dolgot emelt ki:
- „A magyar népnek büszkének kell lennie arra, hogy egy olyan emberrel áldották meg az országot, aki a világ egyik legfontosabb hadi technológiáját tudta megtervezni, majd létrehozni.”
- „A paksi atomerőmű annak köszönheti fennállását és precíz megszerkesztettségét, hogy egy olyan ember kísérte figyelemmel, aki a legcéltudatosabban akarta fejleszteni a magyarországi urándúsítást.”
Még néhény gondolat az ülésszakon elhangzottakból:
Hargittai István (akadémikus): „A szabadság bajnoka vagy háborús uszító” című előadásában arra mutatott rá, hogy Teller Ede nagy tudós volt, de még nagyobb a jelentősége a védelem, a totalitárius rendszerek elleni küzdelem szempontjából. Ugyanakkor Teller Ede ellentmondásos személyiség is volt, akiről azt állították: semmilyen eszköz bevetésétől sem riad vissza, hogy céljait megvalósítsa. Hargittai István kitért arra is, hogy különösen ellentmondásos volt Teller Ede szerepének megítélése az úgynevezett Stratégiai Védelmi Kezdeményezésben (SDI), más néven a csillagháborús tervekben. Hargittai István értékelése szerint Teller Ede szerepe, aki "minden eszközzel védelmezte a szabadságot", ellentmondásos személyisége ellenére egészében véve pozitív.
Ormos Mária (történész, akadémikus): „Szellemirtás Európában” című előadásában azokat az okokat elemezte, amelyek következtében a XX. században a világ legkiválóbb tudósai, "akik Európából származtak, Amerikában gyűltek össze". Rámutatott, a történet hátterében egy európai tragédia áll, a diktatúrák által kiváltott emigráció.
Rónaky József (Országos Atomenergia Hivatal, főigazgató): „Teller Ede és az atomenergia Magyarországon” beszámolójában azt emelte ki, hogy Teller nélkül a magyar atomenergiai ipar soha nem ért volna el ekkora előrelépést.

Papi Krisztián Bertalan

Beszámolók